Wie zijn wij

Wij willen plezier beleven in het samen zingen en uiteraard de zangbekwaamheid van kinderen bevorderen. Belangrijk voor ons is ook via de muziek de samenhorigheid tussen kinderen van verschillende leeftijden te versterken.

Wij richten ons tot kinderen en jeugd vanaf het eerste leerjaar. Een deel van de repetities is voor alle kinderen samen. Om de groteren de kans te bieden een ‘aangepast’ repertoire te zingen wordt de groep tijdens een gedeelte van de repetities gesplitst. De groten krijgen ook aanvullende stemmen te zingen. Vaak worden er Orff-instrumenten ingeschakeld en krijgen kinderen die een instrument spelen de gelegenheid dit gebruiken. Het is en blijft wel de bedoeling aan een gezamenlijk programma te werken waarbij zingen primeert.

Ieder jaar wordt er gewerkt aan een kerstprogramma en een vrij programma dat op het einde van het zangjaar resulteert in een musical die we zelf samenstellen aan de hand van de geleerde liederen. Hierbij spelen de kinderen zelf ook een creatieve rol. Zij denken mee over het verhaal, werken mee aan de dialogen, de inkleding, het decor, .. Niet het stijve academische koorgedoe, maar het losse, vrije, creatieve en dynamische krijgt bij ons de voorrang. Ga maar eens kijken bij onze ‘geschiedenis’.

Het repertoire is uitgebreid en zeer verscheiden. Van eenvoudige kinderliederen tot een uitdagend jeugdrepertoire, van traditie tot modern. Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, latijn, Afrikaanse talen, ... .

De Diesteltjes staan onder leiding van Trix Claeys. In het dagelijkse leven geeft zij muziekles aan de Katholieke Hogeschool Leuven, Departement Lerarenopleiding, Campus Diest aan toekomstige kleuteronderwijzer(e)s(sen). Dat is een hele mond vol.

Wanneer en waar repeteren wij?

Wij repeteren op vrijdag van 15.30 tot 17.00 uur tijdens de schoolweken. Met een optreden in het verschiet kan het wel zijn dat we eens meer of langer repeteren.

Wij repeteren in de muziekklas van de Lerarenopleiding van de KHLeuven, Campus Diest. Die is gelegen op een speelplaats van de Basisschool van de Zusters van de Voorzienigheid te Diest.

Kom de school binnen via de bruine poort van Valleilaan nr.7, ga links de speelplaats over, trapjes af, rechts de speelplaats over en je ziet ons logo of hoort ons wel.

Kom eens langs op een repetitie.